Ислом цивилизацияси сабоқлари фактларда:


950-йилда вафот этган Форобий скрипканинг "аждоди" - ғижжакни кашф қилган; 12-асрда Ибн Туфайл "Ҳай ибн Яқзон" фалсафий асарини ёзган, 1143-йилда Честерлик Роберт Хоразмий асарларини лотин тилига таржима қилган, 1437-йилда Улуғбек ўзининг юлдузлар жадвалини эълон қилган, 1593-йилда Ибн Синонинг Тиб Қонуни Рим шаҳрида лотин тилида чоп этилган. 1001 кашфиёт асаридан.