ЭЪЛОН


  Ўзбекистон халқаро ислом академияси тадқиқотчиси Мамадиев Баҳромжон Баҳодировичнинг “Центры по изданию фетв в мусульманских странах и их особенности” (“Мусулмон мамлакатларидаги фатво марказлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари”) мавзусидаги 24.00.03 – Фиқҳ, калом илми. Илоҳиёт ихтисослигидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олишга тақдим этилаётган диссертацияси ҳимояси  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.18.11.2019.I/Tar.94.01 рақамли кенгаш асосидаги Бир марталик кенгашнинг 2020 йил 3 декабрь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Илмий раҳбар:

Исламов Зоҳид Маҳмудович
филология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Мунавваров Зоҳидулло Иномходжаевич
сиёсий фанлар доктори, профессор

 

Йўлдошхожаев Ҳайдархон Ҳошимхонович
тарих фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази


Илмий кенгаш онлайн тарзда  BIMM ва ZOOM платформаларида ўтказилади.